ankieta

Ankieta po Module I - projekt "MPTW II - Mazowiecki Program Transferu Wiedzy II"

W jakim stopniu udział w szkoleniu (Moduł 1) zachęcił Pana/Panią do promowania podstaw przedsiębiorczych w Pana/Pani otoczeniu/środowisku?
w wysokim stopniu w średnim stopniu w małym stopniu dostrzegam pozytywne efekty szkolenia i jego wpływ na chęć promowania przedsiębiorczości szkolenie nie było pomocne w tym zakresie