ankieta

Ankieta po Module I - projekt "MPTW II - Mazowiecki Program Transferu Wiedzy II"

W jakim stopniu zauważył/a Pan/Pani wzrost poziomu motywacji do założenia i prowadzenia własnej firmy po odbyciu szkolenia „Doprecyzowanie pomysłów biznesowych” (Moduł 1)?
w wysokim stopniu w średnim stopniu w małym stopniu dostrzegam pozytywne efekty szkolenia na wzrost poziomu motywacji w tym zakresie szkolenie nie było pomocne w tym zakresie