ankieta

Ankieta wstępna - projekt "MPTW II - Mazowiecki Program Transferu Wiedzy II"

Jaki jest zakres Pana/Pani wiedzy w aspekcie pozyskiwania środków finansowych na prowadzenie działalności gospodarczej?
mała mała+ średnia średnia+ duża