ankieta

Ankieta wstępna - projekt "MPTW II - Mazowiecki Program Transferu Wiedzy II"

Jaki jest zakres Pana/Pani wiedzy w aspekcie uruchomienia i prowadzenia działalności gospodarczej?
mała mała + średnia średnia + duża